Algemene voorwaarden MamsatWork

Bij MamsatWork verkopen we alléén digitale producten aan onze klanten. Deze producten worden niet fysiek verzonden, maar per e-mail doorgestuurd als digitaal product.

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op MamsatWork.nl. Met het plaatsen van een bestelling van een van de digitale producten via MamsatWork.nl aanvaart u deze algemene verkoopvoorwaarden.

1. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten voor particulieren zijn in euro’s en inclusief 9 of 21% BTW. Voor bedrijven zijn de vermelde prijzen exclusief 21% BTW. Genoemde BTW tarieven worden altijd op de factuur vermeld.

De betaling van de aangeboden digitale producten op MamsatWork.nl gebeurt online via de aangeboden betaalmethodes. Na succesvolle betaling wordt het digitale product automatisch via email geleverd.

Met het plaatsen van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met MamsatWork.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op MamsatWork.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij MamsatWork.nl liggen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van MamsatWork.nl. Door aankoop van het digitale product verplicht u zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

Zelf verspreiden van door u aangekochte digitale producten die intellectueel eigendom zijn van MamsatWork.nl is dan ook niet toegestaan.

MamsatWork.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

MamsatWork.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

Het is van belang dat u de bestelling met het juiste emailadres doorvoert, aangezien correspondentie en/of levering plaats vindt via email en internet. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

Op de digitale producten van MamsatWork.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Het is niet toegestaan om de downloads aan te passen en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5. Bestelling digitale producten annuleren

Helaas is het niet mogelijk om digitale producten van MamsatWork.nl retour te sturen. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden dan ook niet mogelijk.

6. Aanmeldingen en abonnementen voor bedrijven

Zoals vermeld bij punt 1 zijn de genoemde tarieven voor bedrijven exclusief 21% BTW. In het geval van een jaarlijks abonnement -zoals bij vermelding in de Favorieten categorie- wordt het abonnement jaarlijks verrekend.

Dit abonnement wordt aangegaan voor minimaal één jaar en zal daarna omgezet worden naar een contract voor onbepaalde tijd welke jaarlijks automatisch geïncasseerd wordt.

Na het eerste jaar kan het abonnement eventueel opgezeg worden. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen waarbij (indien de incasso al heeft plaatsgevonden voor de volgende termijn) een eventuele verrekening plaats vindt na rato van de verstreken periode. Indien u wilt opzeggen kan dit door een email te sturen naar info[@]mamsatwork.nl.

7. Diversen

Het emailadres dat bij de bestelling doorgegeven is zal in ons systeem vastgelegd worden voor mogelijke communicatie die we daarna nog moeten voeren. Uiteraard kunt u zich te allen tijde uitschrijven van eventuele nieuwsbrieven als daar geen interesse meer in is.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MamsatWork.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Uiteraard zijn wij voor vragen omtrent deze Algemene Voorwaarden en onze digitale producten beschikbaar via contact[at]mamsatwork.nl.

Scroll naar boven