Disclaimer

Hi, goed dat je even verder kijkt en op onze disclaimer bent uitgekomen. Hier vertel ik je meer over de manier waarop wij werken zodat jij, als lezer, weet waar je aan toe bent als je onze artikelen leest.

Wat voor soort artikelen kan je lezen ?

Je vindt op MamsatWork persoonlijke stukken, journalistieke stukken, opinies en interviews, maar ook advertorials, sponsored stories en reviews. De advertorials en sponsored stories worden door onszelf opgemaakt en geschreven, waardoor je in veel gevallen ook in deze artikelen persoonlijke content tegenkomt die op onze eigen ervaringen berust.

Waarom maken we ook gebruik van sponsored stories?

Dat is eigen heel simpel. Ik werk fulltime aan MamsatWork.nl. Daarnaast maken we maandelijks kosten om MamsatWork in de lucht te houden en betalen we onze auteurs.

Dat, én het feit dat ik niet graag een droge boterham eet, maar ook wat lekker beleg wil op mijn bruine bolletje zorgt ervoor dat ook wij soms commercieel moeten zijn. Met de advertorials en sponsored stories die we schrijven en de affiliate links¹ die we gebruiken verdienen wij wat geld en blijft het mogelijk om MamsatWork te onderhouden. Zo kunnen we leuke content voor jullie blijven schrijven!

Heb je als bedrijf interesse in het laten schrijven van een sponsored story? Lees meer op onze pagina over adverteren.

Hoe herken je ze?

Zodra wij een advertorial of review schrijven van een product dan vind je dat in de tekst van het artikel terug.

We zullen op dat moment bijvoorbeeld vermelden dat we een product hebben gekregen om het uit te testen, of dat we een samenwerking hebben voor dit specifieke artikel.

Bij een samenwerking kan het gaan om een barterdeal (we hebben een product in ruil gekregen of hebben een accommodatie bezocht om daar over te schrijven). Daarnaast kan het zijn dat ervoor betaald is door de klant. In het geval dat de klant ons vraagt om een link op te nemen naar zijn website zonder dat we productpromotie doen gaat het niet om een advertorial maar om een sponsored post. Dit is niet altijd herkenbaar voor je, maar we zullen hierin ook geen specifieke aanprijzingen doen.

What about the truth?

Het bovenstaande heeft in géén enkel geval effect op het artikel wat we schrijven. Het is heel simpel…. als we schrijven, dan staan we (deels) achter het product of achter de samenwerking. Soms hebben we een aantal kritische aandachtspunten die we beschrijven, ook die vind je dan terug, die houden we zeker niet achter.

Zijn wij écht niet tevreden over een samenwerking, dan kiezen we er in overleg met onze klant bewust voor om wel of niet te publiceren. Je zal hier dus nooit een artikel van onze hand vinden over een product of een samenwerking waar wij niet eerlijk over kunnen communiceren. Dan schrijven we namelijk niet.

Review producten

Op MamsatWork verschijnen regelmatig reviews. Wij geven (graag!) onze mening over producten die wij door leveranciers en webshops opgestuurd krijgen. Het opsturen van een product is echter géén garantie voor een review.

Reviewen we wel; dan geven we onze eerlijke mening. Voor het aanvragen van een review kan je contact met ons opnemen.

Reviews worden geschreven door een van de bloggers van MamsatWork en niet noodzakelijk door de hoofdredacteur zelf. Reviewproducten sturen wij niet retour maar blijven in het bezit van de persoon die de review geschreven heeft.

¹ Affiliate links zijn links naar een bepaalde website waar je het product kan vinden waar we het over hebben. Uiteraard zodat je weet waar je het product kan vinden. Bloggen wij bijvoorbeeld over de Hema, dan zal je in dat artikel een affiliate link vinden. Mocht jij via die link een bestelling plaatsen, dan krijgen wij een kleine commissie. Daar wil ik je dan uiteraard voor bedanken! De prijs die jij betaald voor het product blijft hetzelfde, ongeacht via welke link je besteld, dus super fijn als je ons dat kleine zakcentje gunt. Bestel je niet via die link? Even goede vrienden hoor 😉 !

Voorbehoud artikelen

De website van MamsatWork is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er wordt veel zorg besteed aan een zo compleet en actueel mogelijk aanbod van informatie op verschillende vlakken.

Ondanks dat we heel zorgvuldig zijn kan het voorkomen dat een publicatie onbedoeld niet volledig of correct is. MamsatWork en haar auteurs kunnen daar echter niet voor aansprakelijk gesteld worden. Ook niet voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Auteursrechten

Deze website is het exclusieve eigendom van MamsatWork. Wij geven de bezoeker van deze site toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren of af te drukken voor persoonlijk gebruik en voor puur informatieve doeleinden.

Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie door derden is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van ons. Bij het gebruik voor informatieve doeleinden gaan we ervan uit dat de bron MamsatWork vermeld wordt en een URL naar de website wordt opgenomen.

Daar waar MamsatWork met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde is dit onbedoeld. De vermeende rechthebbende wordt in dat geval verzocht contact met ons op te nemen zodat we dit kunnen corrigeren.

Auteursrecht op afbeeldingen

Ook onze afbeeldingen worden met zorg gekozen. Wij gebruiken eigen beeldmateriaal, gemaakt door MamsatWork of haar bloggers, waar auteursrecht op berust. Daarnaast gebruiken we beeldmateriaal van (gratis) beeldbanken. Indien wij ander beeldmateriaal gebruiken dan bovenstaande dan zullen wij die embedden -zoals rechtelijk toegestaan- en indien mogelijk van een bronvermelding proberen te voorzien.

Bij onrechtmatig gebruik van ons eigen beeldmateriaal zullen wij stappen ondernemen en een factuur sturen. Kosten voor het gebruik van ons beeldmateriaal komt neer op € 1000,00 ex BTW per gebruik van foto of filmmateriaal per publicatie.

Privacy

Persoonlijke gegevens die je eventueel aan MamsatWork verstrekt, worden opgenomen in de database van MamsatWork. Deze gegevens worden door MamsatWork gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde nieuwsbrieven i.v.m. onze producten/diensten.

Uiteraard heb je inzage-, correctie- én verwijderingsrecht en worden je gegevens niet aan derden verstrekt (m.u.v. een eventuele gewonnen winactie).

Algemene voorwaarden deelname winacties

Door jouw deelname aan winacties ga je er mee akkoord dat, als je de winnaar bent, je e-mailadres en adresgegevens worden doorgegeven aan het bedrijf waarmee de samenwerking van de winactie is ingezet. Zij verzenden namelijk vaak rechtstreeks de prijs aan de winnaar.

Wij zullen nooit adresgegevens doorspelen aan derden. De winnaar van een winactie krijgt persoonlijk bericht en over de winacties wordt verder niet gecorrespondeerd aangezien dit te arbeidsintensief is.

Prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Zij verzenden vaak direct aan de winnaar. MamsatWork heeft hier geen invloed op. Wel doen wij ons best om dit snel en goed te laten verlopen. Wij zijn echter niet aansprakelijk te stellen voor leveringsproblemen en/of het eventueel niet afhandelen van de winactie door het externe bedrijf.

Heb je je prijs nog niet ontvangen en wacht je al even? Dan neem je gewoon even contact met ons op, we informeren dan graag even verder voor je.

Deelnemers kunnen slechts eenmaal meedoen aan een en dezelfde winactie. MamsatWork mag deelnemers uitsluiten van deelname als blijkt dat deze persoon bewust de regels van een actie negeert. Wij behouden ons het recht voor om een actie, zonder opgaaf van redenen, stop te zetten.

Bij het meedoen van een winactie wordt je automatisch ingeschreven in ons nieuwsbrievenbestand. Wil je die niet meer ontvangen dan kan je je eenvoudig uitschrijven. Doe je daarna weer opnieuw mee aan een winactie? Dan word je ook automatisch weer opnieuw ingeschreven.

Website MamsatWork

MamsatWork stelt alles in het werk om zijn systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. We zullen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen.

Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens MamsatWork of een van de andere bloggers via deze website, acht MamsatWork zich niet aansprakelijk.

MamsatWork accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij MamsatWork.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Joyce van de Pas, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Scroll naar boven