Kinderopvang en crisis

‘Het kinderdagverblijf zal verder yuppificeren’, ‘Forse leegloop bij kinderdagverblijven’, ‘minder vraag naar kinderopvang door bezuinigingen’, dit zijn zomaar een paar koppen die ik de afgelopen weken in de kranten heb gelezen over kinderopvang en ik moet zeggen, dat ik daar niet vrolijk van word.  Het is bekend dat er door de overheid flink in de kosten voor de kinderopvang gesneden wordt maar wat betekend dat concreet? Worden kinderen massaal van het kinderdagverblijf afgehaald en passen opa en oma meer op? Of wordt er overgeschakeld op gastouderopvang? Worden de werktijden aangepast zodat er minder uren BSO nodig zijn? Of gooien we het over een hele andere boeg en schakelen we een nanny of au pair in? Er zijn dus tal van opties maar wat past het beste bij je situatie? Aangezien er heel wat over kinderopvang geschreven is en alles daarover op het internet te vinden is, heb ik verschillende vormen van kinderopvang op een rijtje gezet. En dit rijtje is natuurlijk niet compleet zonder een overzichtje van de bezuinigingsmaatregelen voor de kinderopvangtoeslag.

Kinderdagverblijf

Veel ouders die gebruik maken van kinderopvang, brengen hun kinderen die jonger zijn dan 4 jaar naar het kinderdagverblijf. Alle kinderdagverblijven  beschikken over een pedagogisch beleid waarin jij als ouder kan teruglezen hoe er op dat kinderdagverblijf omgegaan wordt met je kinderen en opvoedkundige kwesties. De pedagogisch werker van een kinderdagverblijf, oftewel het personeel dat de kinderen opvangt,  heeft hiervoor een passende opleiding gevolgd en er worden regelmatig bijscholingstrajecten aan het personeel aangeboden. Daarnaast moet iedereen die bij een kinderdagverblijf werkt, dus niet alleen de pedagogisch werker maar ook de medewerkers van de administratie en de schoonmaak, een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen.

De kosten van de opvang van een kinderdagverblijf verschillen onderling, maar over het algemeen kost een dag kinderdagverblijf € 365 voor 1 kind (voor 1 dag per week, gerekend over een maand) en veel kinderen worden 2 of meer dagen opgevangen. Veel kinderdagverblijven hanteren wel een uurtarief maar je kan alleen opvang per dagdeel of zelfs alleen per dag afnemen. Dit is lastig als je variabel of onregelmatig werkt. De tijden waarbinnen kinderen opgevangen kunnen worden variëren ook per kinderdagverblijf maar zijn vaak tussen 07.00 en 19.00. Voor de kosten van een kinderdagverblijf kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Omdat er door de bezuinigingsmaatregelen minder kinderen naar kinderdagverblijven gaan, zijn de wachtlijsten een stuk korter of zelfs helemaal verdwenen.

Gastouderopvang

Dit is de opvang bij iemand thuis en deze persoon is gecertificeerd als gastouder. Dit houdt in dat de gastouder de papieren heeft om aan huis maximaal 6 kinderen op te vangen en het huis van de gastouder hier ook geschikt voor is. Wat belangrijk is, is dat je een duidelijke en goede klik als ouder met de gastouder hebt  en de manier van hoe jij je kind opvoed en hoe de gastouder met je kind omgaat, moet bij elkaar aansluiten. Je kind brengt immers veel tijd bij de gastouder door.

De kosten voor gastouderopvang variëren maar zijn over het algemeen lager dan de kosten voor een kinderdagverblijf.  Wat ook erg prettig is, is dat je per afgenomen uur voor de opvang betaald en niet per dagdeel.  Voor de kosten van gastouderopvang kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Vaak is de gastouder ook aangesloten bij een gastouderbureau. Zo’n bureau bemiddelt tussen ouders en gastouders en is ook aanspreekpunt. Hiervoor worden uiteraard kosten in rekening gebracht die niet worden vergoed.

Naschoolse opvang

De naam zegt het al, dit is de opvang voor kinderen ouder dan 4 die na schooltijd opgevangen worden. Deze dienst wordt vaak door een kinderdagverblijf aangeboden. de kinderen worden op aparte groepen bij de locatie van het  kinderdagverblijf opgevangen en vervoer van school naar de locatie is geregeld. Ook is het mogelijk dat de organisatie hiervoor ruimtes op de school beschikbaar heeft.  De kosten voor naschoolse opvang variëren en voor deze kosten kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Au pair en/of nanny

Deze twee  vormen van opvang hebben de naam duur te zijn en toch ook wel een beetje decadent. Hebben de rich and famous immers niet allemaal een nanny? En een au pair, die gaat er toch altijd met de vader vandoor? Maar naast deze vooringenomen ideeën is het inschakelen van een au pair of een nanny  misschien wel een heel fijn en toch ook redelijk betaalbaar alternatief voor een aantal gezinnen.

Laten we beginnen met de au pair. Dit is een buitenlandse jongere tussen de 18 en 25 jaar die voor een jaar bij jouw in huis komt wonen. In ruil voor kost en inwoning past de au pair op je kinderen en vervult zij(of hij) een aantal huishoudelijke taken. Dit met een maximum van 8 uur per dag  en 30 uur per week. De bedoeling is dat jij de au pair kennis laat maken met de Nederlandse cultuur en dat jij en je gezin weer wat oppikken van die van haar (of hem). Aangezien je kinderen in je eigen huis opgevangen worden, hoef jij ook niet te haasten om je kinderen te halen en te brengen en de au pair kan, in overleg, ook voor het avondeten zorgen. Dit zorgt voor de nodige rust voor je kinderen en in je huishouden. Je moet er wel mee om kunnen gaan dat er dag en nacht een ‘vreemde’ in huis is en hier ook goede afspraken over maken. De match valt of staat bij een goede klik.

De kosten zijn € 300,- per maand aan zakgeld voor de au pair en daarnaast worden de kosten voor het ticket, een visum (€ 500,-), een verblijfsvergunning (€ 300,-) en een cursusvergoeding van max. € 270,- door het gastgezin betaald. De kosten van een au pair komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag maar voor mensen die gebruik maken van een kinderdagverblijf en weinig tot niets vergoed krijgen, is dit wel een aantrekkelijk alternatief.

Een nanny vangt je kinderen, net als de au pair, in je eigen huis op maar de nanny woont over het algemeen niet bij je in, wat prettiger is voor jullie privacy.

De kosten voor een nanny variëren en worden altijd in overleg met de nanny vastgesteld. Gemiddeld genomen liggen de tarieven meestal rond de € 11,- en €13,- per uur. Uiteraard wordt er alleen het daadwerkelijk aantal afgenomen uren gefactureerd en mocht de nanny via een bemiddelingsbureau werken, dan worden er ook nog bemiddelingskosten gerekend.  Wat wel prettig is, is dat je bij deze opvang wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Je krijgt dan de vergoeding geldend voor gastouderopvang en het verschil betaal je zelf.

Opvang door opa en oma of andere bekenden

Veel grootouders staan wel positief tegen deze vorm van opvang en ook veel ouders vinden het heel prettig dat de eigen (schoon)ouders of goede bekenden hun kinderen opvangt. De kinderen zijn in vertrouwde handen en worden opgevangen op een adres waar zij zich thuis voelen. De grote maar is alleen dat de  grootouders en/of bekenden hierdoor een grotere rol binnen de opvoeding van je kinderen gaan spelen en dit kan voor problemen zorgen als de manier van opvoeden van degene die je kind opvangt niet goed overeenkomt met jouw manier van opvoeden. Dit kan je voorkomen door goede afspraken te maken en alles bespreekbaar te maken en te houden.

Vaak is deze vorm van opvang gratis, opa en oma passen graag op of het is een vriendendienst van een goede bekende voor wie jij op een andere dag weer de kinderen opvangt.

De toeslag

Vanuit de overheid krijgen werkende ouders een vergoeding voor de kosten van de kinderopvang, oftewel de kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2012 is deze toeslag behoorlijk versoberd en omdat er toch wel wat onduidelijkheid is over hoe de toeslag nu berekend wordt, staan hieronder een overzicht van de bezuinigingsmaatregelen voor dit jaar en volgend jaar.

Voor 2012:

 • Ouders krijgen alleen nog toeslag voor het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Bij dagopvang, voor kinderen van 0 tot 4 jaar, geldt de toeslag over 140% van het aantal werkuren. Bij de naschoolse opvang, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, geldt de toeslag slechts over 70% van de gewerkte uren. Er wordt maximaal maar 230 uur vergoed, de rest is voor de eigen portemonnee.
 • De toeslag gaat omlaag voor hogere inkomens. Zo daalt de toeslag voor de hoogste inkomenscategorie voor het tweede en volgende kind flink: in plaats van ruim 82% wordt 58% van de kosten van kinderopvang uitgekeerd.
 • Er is geen indexatie van het maximale uurtarief waarvoor de toeslag geldt. Als uw tarieven per 1 januari 2012 zijn verhoogd, wordt dat niet doorberekend. De toeslag voor buitenschoolse opvang is € 5,93 en voor gastouderopvang  € 5,09. Kost de opvang minder, dan wordt er uitgegaan van het betaalde tarief.

En 2013:

 • Ouders met een gezamenlijk inkomen van meer dan €  130.000,- ontvangen vanaf 2013 geen toeslag meer voor het eerste kind.
 • Alle ouders gaan een vaste bijdrage van € 15,- per maand betalen. Dit bedrag komt boven op de kosten van de opvang

Voor iedereen duurder

Al met al zal iedereen dus meer gaan betalen voor de opvang waar je een vergoeding voor krijgt en zijn er heel wat ouders die kiezen voor minder en/of een andere vorm van kinderopvang. Dit betekent in de praktijk vaak dat kinderen een dag minder naar het kinderdagverblijf, BSO of gastouder gaan en dat die dag wordt opgevangen door opa en oma of een bekende. Ook zie je dat ouders met schoolgaande kinderen de BSO helemaal stopzetten en hun werktijden zo regelen dat ze alleen werken als de kinderen op school zitten. Vaak wordt er voor de vakanties dan ook weer een beroep gedaan op opa en oma of die goede bekende.  Daarnaast zijn er ouders van kinderen onder de 4 jaar die nu eerder voor een gastouder kiezen dan voor een kinderdagverblijf en ik heb zelfs van iemand gehoord dat er binnenkort een nanny start in haar huishouden, maar ik verwacht niet dat dat de nieuwe standaard gaat worden.

Tot slot

De kinderopvang is en blijft een lastig punt waar al heel veel over geschreven is en er zal ook nog heel veel over geschreven worden. Maar het allerbelangrijkste  hierin is toch wel dat je kinderen op een fijne manier worden opgevangen die goed bij hun ontwikkeling aansluit en waar jij je als ouder prettig bij voelt.

1 REACTIE

 1. De steeds duurder wordende kinderopvang is op dit moment voor veel ouders een probleem. Daarom zijn wij onlangs een website gestart die ouders hierbij kan helpen.
  http://www.ruilopvang.nl
  De site is bedoeld voor ouders die kinderopvang met elkaar willen ruilen. Op de site kunnen ouders elkaar vinden en het eerste contact leggen.
  Je kunt je gratis inschrijven en je profiel aanmaken. Op de site zoek je naar ouders bij jou in de buurt. Je kunt contact leggen met ouders waarvan het profiel je aanspreekt, elkaar ontmoeten en leren kennen. Als het klikt kun je afspraken maken om elkaars kinderen op te vangen.
  Ruilopvang is gezellig, flexibel en gratis!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here