Minder werken na ouderschapsverlof: Wet flexibel werken

Stel je de volgende situatie voor. Je werkt fulltime bij je werkgever in een leuke baan. Je bent zwanger van je eerste kind, leuk nieuws dat voor heel wat veranderingen gaat zorgen. Want wat wil je na de geboorte van je kind en het bevallingsverlof? Stoppen met werken? Je kind naar de kinderopvang of een combinatie van deze door minder te gaan werken al dan niet in combinatie met je partner? Oftewel: Wil je minder werken na ouderschapsverlof? Dan lees je hier over je rechten.

Lees ook: De keerzijde van stoppen met werken als moeder

Of wil je juist meer gaan werken?

Er is natuurlijk ook nog een ander alternatief. Misschien wil je juist wel meer uren werken. Die kans is niet groot net na je bevalling 😉 . Maar misschien ben jij al verder en heb je juist opgroeiende kinderen waardoor je steeds meer je handen vrij krijgt en je eigenlijk graag meer zou willen gaan werken. Ook dan is het handig om te weten wat je rechten (en plichten) zijn.

Minder werken na ouderschapsverlof

Wil je minder werken na ouderschapsverlof, dan valt dat onder aanpassing van de arbeidsduur. Voorheen hadden we daarvoor de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Sinds 2016 is deze echter veranderd in de Wet flexibel werken. Hieronder lees je meer over wat er in deze wet staat. En over welke rechten je hebt als werknemer. Schenk jezelf maar een kop koffie of thee in, want het wordt geen lichte kost 😉 .

Wet flexibel werken

De Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) maakt het mogelijk voor werknemers – die bij een werkgever werken met minimaal tien werknemers- om minder (of meer) uren te werken. Organisaties met minder dan 10 werknemers hebben een eigen regeling. Met de komst van de Wet flexibel werken blijft deze mogelijkheid bestaan. De wet is alleen nog verder uitgebreid. Je kan nu ook verzoeken om een andere arbeidsplaats.

Werknemers krijgen met de Wet flexibel werken het recht om hun werkgever te verzoeken de arbeidsduur, de werktijden of de arbeidsplaats te veranderen. De wet geeft wel “slechts” het recht om een verzoek te doen.  De werkgever is dus niet altijd verplicht het verzoek in te willigen.

Afwijzingsgronden

De werkgever is dus niet verplicht je verzoek in te willigen. Toch mag de werkgever alleen weigeren jou meer of minder uren te laten werken als hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dat kan een financieel belang zijn. Bijvoorbeeld het geval als de vermindering leidt tot ernstige problemen om de openvallende uren op te vullen. Maar ook bijvoorbeeld als het gevaar oplevert voor de veiligheid binnen het bedrijf.

Voor het verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats geldt het criterium van de zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen niet. De werkgever zal het verzoek van de werknemer echter wel serieus in overweging moeten nemen. Hij of zij zal dan ook in overleg moeten gaan met de werknemer.

De voorwaarden

Je weet nu al wat meer over de afwijzingsgronden rondom de Wet flexibel werken. Maar er zijn ook een aantal voorwaarden waar je zelf aan moet voldoen. Wil je minder werken na ouderschapsverlof, of juist meer omdat de kinderen groter worden? Dan lees je hieronder meer over de voorwaarden om een verzoek te kunnen indienen voor aanpassing van je werkuren of arbeidsplaats.

  • Je moet langer dan 6 maanden werkzaam zijn voor je werkgever
  • Het gaat om een verandering in de uren van jouw functie;
  • Je kunt hoogstens een keer per jaar vragen om minder of meer uren te mogen werken;
  • Je moet minstens 2 maanden van te voren schriftelijk je verzoek tot minder of meer uren werken indienen bij je werkgever. In je verzoek moet je de volgende zaken vermelden:
    • Geef aan om hoeveel uren minder of meer het gaat,
    • De datum waarop je meer of minder wilt gaan werken
    • De wijze waarop je de uren over de week of maand wilt verdelen.

De beslissing van de werkgever

Heel belangrijk: de werkgever moet 1 maand vóór de datum waarop je meer of minder wilt gaan werken, of van arbeidsplaats wilt veranderen, schriftelijk beslissen. Gebeurt dat niet, dan wordt de arbeidsduur zoals je hebt gevraagd.

Mooi om te weten toch, dat je ‘zomaar’ rechten hebt om een verzoek te doen tot aanpassing van het aantal uren dat je werkt, en dat er niet zomaar geweigerd mag worden. Telt jouw organisatie minder dan 10 werknemers, dan geldt er een eigen regeling. Je mag altijd minder gaan werken. In de regeling van jouw bedrijf kunnen hieraan echter wel voorwaarden zijn gesteld. Je werkgever kan je verzoek om meer te werken wel altijd afwijzen in een kleinere organisatie.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven