Mobieltjesverbod op scholen

Het mobieltjesverbod op scholen is nu echt actief. Sinds 1 januari (2024) mogen kinderen op de middelbare school geen mobiele telefoons meer gebruiken in de klas. Ook andere digitale producten zoals tablets en smartwatches zijn verboden. Waarom dat precies is en wat de gevolgen van dit verbod zijn vertellen we je in dit artikel.

Vanaf schooljaar 2024/ 2025 geldt het ook op de basisscholen en in het speciaal voortgezet onderwijs. Waarom is dit ingesteld en moeten we hier nu wel of niet blij mee zijn?

mobieltjesverbod op scholen

Waarom een mobieltjesverbod op scholen?

Smartphones zouden niet alleen storen tijdens de les, maar sowieso voor afleiding zorgen. Kinderen zouden zich minder goed kunnen concentreren.

Daarnaast zou het missen van deze smartphones het sociale gedrag te goede komen. Uit onderzoek van ExpressVPN blijkt dat smartphone gebruik tijdens de les kan leiden tot slechte schoolprestaties en oppervlakkiger leren.

Ook angst en stress lijken toe te nemen. Bovendien komt uiteraard ook nog het cyberpesten om de hoek kijken.

Binnen de politiek loopt deze discussie al veel langer. Al in 2018 begint de PVV over een mobieltjesverbod op scholen. Als ook in 2022 CDA voor blijkt te zijn, gaat het balletje verder rollen en dit heeft geresulteerd in dit verbod van de telefoons op school.

Een mobieltjesverbod op scholen of leren omgaan met afleiding?

Het verbod op telefoons in de klas is niet iets nieuws. Maar wel dat het een verbod vanuit de overheid is. Nu stam ik uit de tijd dat mijn jongens hun mobieltjes in hun kluisje moesten laten zitten en ze echt niet mochten gebruiken tijdens de les.

Alleen zijn de tijden verandert en is het mobieltje niet meer alleen de stoorzender, maar ook juist een middel om te gebruiken tijdens de les. De vraag wordt dan ook terecht gesteld in het eerder aangehaalde artikel van ExpressVPN of het niet beter is om de kinderen te leren omgaan met afleiding in plaats van het te verbieden.

De leerprestaties en het smartphone gebruik

Laten we eerst nog eens dieper induiken op de leerprestaties van de leerlingen. Volgens deskundigen zou een leerling zich beter concentreren als er geen mobieltje binnen handbereik ligt. Op zich niet heel ingewikkeld om te begrijpen, want zelf grijp je toch ook vaak naar je telefoon als het trilt.

Je bent toch afgeleid, ook als je jouw mobiel niet oppakt. Volgens onderzoek zijn de apps op de telefoons niet bevorderlijk voor het leergedrag én helpt het ook niet mee voor een goed contact tussen de leerlingen.

Mobieltjesverbod op scholen om sociale redenen

Zoals gezegd zijn ook de sociale argumenten een reden om voor dit verbod te gaan. Volgens onderzoekers zou er concurrentiestrijd onder de leerlingen ontstaan en hebben ze minder contact met elkaar.

En dat zou weer gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de kinderen op sociaal niveau. Daarnaast wordt ook het pesten genoemd. Zo zou er minder gepest worden als de leerlingen niet over hun smartphone kunnen beschikken.

Waarom is er dan weerstand?

Hier en daar kom je dus weerstand tegen. Je kunt je afvragen waarom, omdat er toch veel nadelen genoemd worden van mobieltjes in de klas. Maar er zijn wel degelijk ook voordelen. Zoals:

  • Leerlingen kunnen informatie opzoeken wat bij sommige lessen juist een pluspunt kan zijn.
  • Leerlingen kunnen juist contact onderhouden via hun telefoon.
  • Moeten leerlingen wachten, dan kunnen ze zich vermaken zonder overlast te veroorzaken bij kinderen die nog bezig zijn met bijvoorbeeld hun proefwerk.
  • Er kan bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van de telefoon tijdens de les. Bijvoorbeeld een leuke Kahoot quiz die de kinderen op hun eigen smartphone moeten beantwoorden.
  • Leerlingen zijn bereikbaar voor hun ouders.

Door het mobieltjesverbod is mijn kind niet meer bereikbaar

Gelukkig is dit bezwaar tegen het mobieltjesverbod op scholen makkelijk te weerleggen. In geval van nood bel je immers met school en zij kunnen het kind waarschuwen.

Wat bij echte noodgevallen misschien zelfs beter is, omdat het kind zo ook meteen opgevangen kan worden door de leerkracht of ander schoolpersoneel.

En al die overige appjes? Die kunnen best wachten tot na de les.

Uitzonderingen op het telefoonverbod

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Er zijn kinderen die de telefoon bijvoorbeeld nodig hebben vanwege gezondheidsproblemen of leerproblemen. Hiervoor kan een uitzondering gemaakt worden. Dit moet dan besproken worden met de directeur van de school.

En is de telefoon nodig voor bijvoorbeeld een mediawijsheid les? Dan mag hiervoor ook een uitzondering gemaakt worden en het mobieltjesverbod op scholen even aan de kant geschoven worden.

Hiermee zullen toch veel bezwaren tegen het verbod opgelost zijn. Hoewel even spontaan iets met de smartphones doen voor de leerkrachten ingewikkelder zal worden.

Leren omgaan met afleiding

Dan gaan we toch ook nog even kijken naar de opmerking eerder in dit artikel over het leren omgaan met afleiding. Natuurlijk is het een goed punt dat je leert omgaan met afleiding.

Afleiding is niet alleen die telefoon, maar ook bijvoorbeeld de buurman in de klas die maar zit te wiebelen of de sirenes op straat. Er zijn genoeg manieren om afleiding te leren weerstaan.

Aan de andere kant is het wel degelijk een manier om juist te leren omgaan met de afleiding van echt specifiek die telefoon. Want lopen we daar niet allemaal in ons dagelijks leven tegenaan?

Verantwoord omgaan met beeldschermgebruik kan je prima aanleren tijdens de les.

Verandert er nu veel door mobieltjesverbod op scholen?

Of er dus veel voor je kind zal veranderen, zal afhangen van de schoolgewoontes die er al waren. Misschien moesten de telefoons sowieso al in het kluisje blijven en zal er dus weinig veranderen.

Want als ze wel gebruikt mogen worden tijdens specifieke lessen, dan zal het dus ook voor het lesgeven niet altijd verschil hoeven maken.

Geen telefoon bij je hebben tussen de lessen door kan even wennen zijn als je bijvoorbeeld je lesrooster in Magister hebt staan. Dat betekent dat je door het mobieltjesverbod op scholen in ieder geval een aantal lessen vooruit moet denken in welke lokalen je les hebt.

In de pauzes mogen de leerlingen hun telefoon er wel weer even bij pakken, dus heb je als ouder toch even contact met je kind nodig? Dan weet je dat je tijdens het middaguur even de aandacht hebt.

Hoe sta jij tegenover het mobieltjesverbod op de middelbare scholen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven