Hoge werkdruk zorgt voor steeds meer uitval

Het verzuim onder werknemers door stress- en burn-outklachten neemt toe, vooral bij jongeren. Toch zijn veel bedrijven niet bereid of in staat om de werkdruk te verlagen en uitval te voorkomen. Onderzoeksbureau TNO meldt dat stress op het werk al jarenlang de belangrijkste beroepsziekte is, waarbij meer dan een miljoen mensen jaarlijks het risico lopen op een burn-out.

oorzaken van stress op het werk en oplossingen

Verhoogd psychisch verzuim als gevolg van stress op het werk

Uit cijfers van de Arbo Unie blijkt dat in het eerste kwartaal meer dan een kwart van het totale aantal verzuimdagen viel onder psychisch verzuim. Dit is het hoogste niveau in vijf jaar. Het personeelstekort speelt hierbij een belangrijke rol.

Verwachtingen worden steeds hoger

Volgens hoogleraar Human Resource Studies, Dorien Kooij, is het probleem van hoge werkdruk en stress op het werk al langdurig aanwezig.

Dat vertelt ze in een interview op nu.nl. Bedrijven lijken echter weinig te investeren in het welzijn van werknemers en duurzame inzetbaarheid. De verwachtingen worden steeds hoger en werknemers ervaren steeds meer taken zonder dat er taken worden weggenomen.

Vroegtijdige signalering en ondersteuning

Om uitval te voorkomen, is het van groot belang dat bedrijven eerder signaleren wanneer een werknemer niet goed in zijn vel zit. Onderzoekers stellen dat na zo’n gesprek een werknemer kan worden doorverwezen naar specialistische hulp om verdere uitval te voorkomen.

Psychische problemen door stress op het werk vooral bij jongeren

Vooral onder jongeren tussen de 25 en 34 jaar is het verzuim door psychische klachten sinds 2019 met een derde gestegen. Deze ontwikkeling is zorgwekkend, aangezien jongeren de toekomst van de arbeidsmarkt zijn.

Stijgende werkdruk en stress op het werk

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor het verhoogde psychisch verzuim onder jonge werknemers.

Een belangrijke factor kan de stijgende werkdruk zijn, met name door de vergrijzing van de beroepsbevolking. Door het vertrek van oudere collega’s komen er meer verantwoordelijkheden en taken op de schouders van jongeren terecht, wat kan leiden tot extra druk op het werk en stress.

Corona

De coronapandemie heeft ook zijn tol geëist op de mentale gezondheid van jonge werknemers. Veel jongeren hebben tijdens de pandemie mentaal zwaardere tijden doorgemaakt en hebben daar nog steeds last van.

Daarnaast kan de krapte op de arbeidsmarkt een rol spelen, waarbij jonge werknemers onder druk worden gezet om te presteren en zich te bewijzen in een competitieve werkomgeving.

Meer uitval door stress en werkdruk, mkb doet er weinig aan

Uit de Bedrijvenmonitor van Interpolis blijkt dat stress op het werk en werkdruk de belangrijkste redenen zijn voor de uitval van werknemers.

Slechts een derde van het mkb investeert in duurzame inzetbaarheid, wat kan helpen om personeel te beschermen tegen te hoge stress en werkdruk.

Het investeren in zaken die de productiviteit verhogen, zoals digitalisering en robotisering, kan ook uitkomst bieden op de korte termijn.

Werkgevers moeten investeren in duurzame inzetbaarheid

Het verhoogde verzuim door stress en werkdruk komt door een combinatie van factoren, waaronder het hoog aantal ziekmeldingen aan het begin van het jaar door griep en coronagerelateerde klachten.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de overgebleven werknemers meer werk moesten verrichten, wat leidde tot een toename van de druk én de stress op het werk. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt een rol in het verhoogde verzuim.

Los van de plicht van werkgevers hierin kunnen ook werknemers stappen ondernemen om de werkstress te verminderen.

Werknemers beschermen tegen stress op het werk

Om de werknemers te beschermen tegen te hoge stress en werkdruk, is het essentieel dat werkgevers investeren in duurzame inzetbaarheid.

Uit de Bedrijvenmonitor van Interpolis blijkt echter dat slechts een derde van de mkb-bedrijven dit doet. Duurzame inzetbaarheid omvat onder andere coaching, bijscholing en het creëren van een goede thuiswerkplek.

Door hierin te investeren, kunnen werkgevers op de lange termijn beschikken over vitale medewerkers die langer inzetbaar zijn.

Investeren in productiviteit en digitalisering

Het is begrijpelijk dat werkgevers op de korte termijn weinig winst zien in het investeren in duurzame inzetbaarheid.

Het werk moet immers gewoon doorgaan en het rendement op dergelijke investeringen is niet direct zichtbaar.

Een alternatieve aanpak om werkdruk te verminderen is het investeren in zaken die de productiviteit verhogen en het werkproces versoepelen, zoals automatisering en het gebruiken van slimme personeelsplanning software.

Rooster app

Eenvoudige maatregelen, zoals het digitaliseren van bepaalde taken en een overzichtelijke rooster app, kunnen ervoor zorgen dat medewerkers meer tijd en aandacht kunnen besteden aan complexere taken.

Deze aanpak kan op korte termijn direct voordeel opleveren en tegelijkertijd de werkdruk en stress op het werk verlagen.

Oplossing: investeren in duurzame inzetbaarheid

Interpolis benadrukt dat hoewel er wel een toename is van investeringen in duurzame inzetbaarheid binnen het mkb, het nog steeds niet genoeg is.

Aangezien de verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren onverminderd krap zal blijven, is het van groot belang dat werkgevers meer gaan investeren in deze maatregelen.

Welzijn van werknemers

De oproep is dan ook duidelijk: werkgevers moeten zich bewust zijn van de waarde van duurzame inzetbaarheid en digitalisering.

Door te investeren in het welzijn van werknemers en het verbeteren van werkprocessen kunnen bedrijven een positief verschil maken voor hun werknemers en uiteindelijk voor hun eigen succes op de lange termijn.

Samenvatting van dit artikel

  • Hoge werkdruk zorgt voor steeds meer uitval
  • Het aantal werknemers dat langdurig uitvalt vanwege stress- en burn-outklachten blijft stijgen
  • Veel bedrijven nemen nog steeds geen actie om werkdruk te verlagen en uitval te voorkomen
  • Verzuim veroorzaakt door psychische klachten is op het hoogste niveau in vijf jaar
  • Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen

Als bedrijf is het belangrijk om vroegtijdig signalen van stress op het werk te herkennen. Een open gesprek kan werknemers doorverwijzen naar specialistische hulp, zoals een bedrijfsarts, om uitval te voorkomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven