Tips tegen pesten: een blijvend probleem. Los het samen op!

Ik heb een dochter van 9 die heel erg gevoelig is. Zodra er klasgenootjes maar naar haar kijken, denkt zij meteen dat ze het over haar hebben en dan voornamelijk negatief. Daarnaast heeft ze een bepaald klasgenootje waarmee het echt niet klikt. Vaak komt ze thuis met verhalen dat ze door haar gepest wordt. Zelf ben ik ervan overtuigd dat zij heel goed in staat is om zaken op te lossen. Aan de andere kant wil je ook niet dat haar enthousiasme voor school vermindert door bepaalde gebeurtenissen. Gelukkig vindt ze het nog steeds heel leuk op school en geeft ook geen signalen wat het tegendeel bewijst. Kun je mij goede raad of advies tegen pesten geven?

Beste moeder,

Wat is het ook moeilijk hè, om de juiste balans te vinden tussen zowel je kind willen helpen en haar toch ook los te laten. Met een negenjarige dochter kies je ervoor om als ouder coachend op de achtergrond te zijn. Daarmee geef je haar niet alleen het vertrouwen dat zij zelf goed is in het oplossen van haar problemen, maar ook de ruimte om over belangrijke onderwerpen met je te kunnen praten. Chapeau!

tegen pestenPesterijen is echter een ander onderwerp! Dat heet onrecht en raakt je in je hart. Daar horen ouders, leerkrachten, overblijfouders en andere betrokkenen uiterst alert te zijn; zij zijn degenen die moeten ingrijpen tegen pesten. Kinderen kunnen dat nooit alleen oplossen. Zeker niet als ze gevoelig van aard zijn en daarom moeite hebben om van zich af te bijten.

Pesterijen moeten altijd serieus genomen worden. Je dochter moet thuis en op school haar probleem kunnen uitleggen en nog veel belangrijker: ze moet serieus genomen worden. Thuis en op school. Te vaak wordt het probleem vertaald naar het karakter van het slachtoffer: “ze is ook zo gevoelig!” Pesten kan alleen stoppen als alle partijen zich daarvoor inzetten. Wat echter voor de één pesten is, is voor de ander plagen. Vandaar dat er sinds de jaren ’90 één definitie is opgesteld en die luidt als volgt: Bij plagen zijn kinderen aan elkaar gewaagd en bij pesten is er één de dupe. Wanneer je dochter nu het mikpunt is van pesterijen, is het een heel begrijpelijke actie dat je de moeder van de pester belt. Ik denk met eigenlijk maar één doel: het moet stoppen! Volkomen terecht. Helaas werkt dit meestal echter averechts.

Dé tip tegen pesten: los het samen op

Door het probleem individueel te willen oplossen, krijgt de gepeste het nog harder te verduren. Bij pesterijen horen alle partijen betrokken te worden. Ook de kinderen die zwijgen, maar er wel van weten. Omdat pesten schadelijk is voor ieder kind, dient er regelmatig in de klas aandacht besteed te worden aan hoe we met elkaar omgaan. Daarbij geldt ook de regel dat pesten altijd gemeld moet worden. Ieder kind, ook kinderen die zien dat er gepest wordt, moet dat melden bij de leerkracht. Alleen door een beroep te doen op alle betrokkenen valt pesten enigszins onder controle te brengen. Ouders kunnen pestproblematiek dus beter niet alleen met hun kind oplossen. Het is eigenlijk ook van de gekke dat sociale en gevoelige kinderen weerbaar gemaakt moeten worden. Je kunt beter je focus richten op het stimuleren van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en een TOPsfeer onderling.

Een laatste goede tip tegen pesten van de Opvoeddesk is de mini-cursus TOPsfeer thuis, in de klas en op de BSO! voor ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerk(st)ers.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven