Jij en je thuiswerkplek, ken jij de arboregels en je rechten ?

Op dit moment is er een tendens dat mensen hun werk op een ideale manier willen matchen met de privésituatie, vaak Work Life Balance genoemd. De ambities liggen tegenwoordig niet alleen op het gebied van het werk, maar ook op sociale, sportieve en creatieve vlakken. Vandaar. Thuiswerken, telewerken of opstarten van een eenmanszaak en werken als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) biedt mogelijkheden voor een flexibele invulling van je thuiswerkplek. Maar ken jij de arboregels voor je thuiswerkplek?

thuiswerkplek, arboregels, regelgeving

Eind 2011 telde Nederland volgens de cijfers van het CBS bijvoorbeeld 739.000 ZZP-ers, eind 2012 groeide deze groep met 2% naar 752.000 en inmiddels zijn dat er meer dan één miljoen. Ruim een derde van deze groep is vrouw!

Flexibel werken, hoe richt je een thuiswerkplek in?

Thuiswerken (werkzaamheden thuis uitvoeren, vaak op een door werkgever ingerichte werkplek) en telewerken (werken buiten kantoor op een willekeurige plek zoals restaurants, stations, parken) worden plaatsonafhankelijk werken of Het Nieuwe werken genoemd. Maar een thuiswerkplek dient wel aan bepaalde regels te voldoen, wil je fijn kunnen werken.

Voordelen flexibel werken en thuis werken

Een paar grote voordelen van flexibel werken zijn vooral dat je zelf bepaalt op welke uren gewerkt wordt. En dat de werklocatie dichtbij is of zelfs in huis. Daardoor is het makkelijker om de hectiek van de verschillende ambities op elkaar af te stemmen zonder last te hebben van vaste werktijden, vergaderingen en files. Vooral de laatste twee zorgen niet zelden voor extra stress. Het mes snijdt aan twee kanten, bijvoorbeeld bij het combineren van werk met de zorg voor de kinderen: je bent er voor de kinderen wanneer dat gewenst is en je kunt werken op de momenten dat kinderen slapen of naar school zijn. Daarnaast levert thuiswerken ook nog andere voordelen op:

 • in reistijd (minder files),
 • kostenbesparing voor werkgever (minder vaste werkplekken op kantoor),
 • meer werkplezier (minder stress door meer zeggenschap over uitvoering van werk en flexibiliteit van werktijden). 

Thuiswerken kent ook nadelen:

 • Beveiliging is vaak onvolledig en/of onzorgvuldig, waardoor het werk en de organisatie kwetsbaar zijn,
 • De afstand en gebrek aan standaardisatie maakt het beheer arbeidsintensiever,
 • Medewerkers zien elkaar veel minder, waardoor de communicatie belemmerd kan worden,
 • Kwaliteit van de thuiswerkplek (arboregels) 

Thuiswerkplek laat te wensen over

De werkplek buiten kantoor moet wel voldoen aan een aantal arboregels, die zijn opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet. Voor je thuiswerkplek en telewerken gelden soepelere regels dan voor de werkplek in het bedrijf van jouw werkgever. Logisch misschien, maar wel goed om te weten!

Hieronder een korte opsomming:

 • Werken met gevaarlijke stoffen of machines: je mag alleen thuiswerken met gevaarlijke stoffen als je je thuis goed kunt beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een veiligheidsbril. Is er meer nodig dan een veiligheidsbril of handschoenen voor je thuiswerkplek, dan is het niet toegestaan thuis met de stof te werken. Ook voor machines geldt dat er verantwoord en veilig gewerkt moet kunnen worden.
 • Inrichting van de thuiswerkplek: U heeft een goede werkplek nodig om uw werk veilig en gezond te kunnen doen. Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en goede verlichting. Als u deze zaken zelf niet heeft, moet uw werkgever ervoor zorgen. Ook voor mensen die  thuis werken met beeldschermen en computers gelden dezelfde vereisten aan de inrichting van de werkplek als op kantoor. 

Telewerken wordt steeds eenvoudiger

Sinds 1 juli 2012 is het eenvoudiger om te telewerken. Er gelden nu minder arboregels voor werken op andere plaatsen dan in het bedrijf of de organisatie van de werkgever. Jouw werkgever is bijvoorbeeld niet meer verplicht voor oordoppen te zorgen als je op een plaats buiten het bedrijf in een lawaaiige omgeving werkt. Je moet jouw werkgever wel laten weten waar je wilt werken. 

Lees ook: meer info over werken, recht en zzp’ers vind je hier

Arboregels thuiswerken ZZP’ers

Ook voor ZZP’ers  gelden arboregels. Algemene voorschriften waar de zelfstandige aan moet voldoen, zijn:

 • het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet) is het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet)
 • het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet)
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden
 • alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt 

Voor zelfstandigen gelden geen systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierdoor heeft de zelfstandige minder administratieve lasten. Er zijn wel een aantal aandachtspunten.

Aandachtspunten ZZP’ers

 • Een zelfstandige kan een arbocatalogus van een branche of sector raadplegen om na te gaan welke maatregelen hij kan nemen om veilig te werken. De Inspectie SZW zal de arbocatalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.
 • Werkgevers die met zzp’ers werken, moeten hen wijzen op de voorschriften en risico’s die in het bedrijf gelden.
 • De Inspectie SZW kan ook optreden als zzp’ers de wet overtreden.  

Per 1 juli 2012 zijn de Arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel aangepast. Tot dan toe golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden. Maar in de nieuwe situatie gelden voor zzp’ers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven om arbeidsrisico’s te voorkomen of te beperken. De extra regels in het Arbobesluit betreffen bijvoorbeeld risico’s als tillen, lawaai en trillingen. Dit heeft als grootste gevolg dat zelfstandigen dezelfde bescherming krijgen als werknemers in loondienst op het moment dat zij op dezelfde arbeidsplaats aan het werk zijn. Voor zzp’ers die alleen werken, blijven de regels onveranderd voor hun thuiswerkplek.

En daar sluipt ook het gevaar…

Lees ook: pesten op het werk, hoe ga je daar mee om?

Het risico voor ZZP’ers die zelfstandig werken van huis uit

Want júist als zzp-er die alleen en van huis uit werkt is het zaak dat je zorgt voor een goede werkomgeving en thuiswerkplek. Ook al leg jij je prioriteiten anders. Een werkomgeving die niet alleen prettig werkt (door bijvoorbeeld een fijn bureau en voldoende licht), maar ook een werkomgeving die bijdraagt aan je gezondheid.

Want is het niet zo dat jij als zzp-er alle uurtjes pakt die je pakken kan? Maak jij niet gemiddeld meer uren dan je waarschijnlijk zou moeten doen? Of te lang achter elkaar? Pak jij je pauze wel op tijd? Even ontspannen tussen de uren werk door. De meeste thuiswerkende vrouwelijke zzp-ers gunnen zichzelf de tijd niet. Het werk moet af namelijk en de kinderen willen ook een aandacht. Dat betekent doorbikkelen, ook in de avond. Een slechte thuiswerkplek en bijvoorbeeld een slechte houding zorgen er dan voor dat je sneller klachten krijgt in nek en schouders. Hou dat in de gaten, want jij bent voor je zaak het kostbaarste bezit.

Ben jij zelfstandige en werk je van huis uit? Wij zijn benieuwd naar hoe jouw thuiswerkplek eruit ziet! Als je zin hebt… plaats gerust een foto van je werkplek op onze facebookpagina!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven