Veiligheid op school, een gezamenlijke verantwoordelijkheid,toch?

Als ouder vind je het heel belangrijk dat je kind veilig is op school, zowel op het basisonderwijs als op het voortgezet of beroepsonderwijs. Is dat iets waar vooral docenten zich mee bezig houden of kunnen wij als ouder daar ook iets aan bijdragen? Begin dit jaar was ik bij een bijeenkomst in Amsterdam over dit onderwerp. Als veiligheid op school ergens speelt, is het wel in Amsterdam met zijn meerderheid van niet-Nederlandse inwoners.

veiligheid op school

Veiligheid op school, een basisbehoefte

Dat we veiligheid willen, is heel logisch. Sterker nog; iedereen wil zich veilig voelen en het zou goed zijn als we vanuit dat punt vertrekken: iedereen heeft het recht om veilig te zijn en zich veilig te voelen. Daarbij kan je denken aan de ‘gewone’ veiligheid, maar ook aan sociale veiligheid zoals het pesten op school.

Op de conferentie waar de OVSO (vereniging van alle schoolbesturen van het vo en mbo in Amsterdam), hoogleraar Onderwijs en Diversiteit Maurice Crul en wethouder Simone Kukenheim van Amsterdam spraken, werd dat snel duidelijk. Nederland is niet meer het land van de Nederlanders met een paar buitenlanders die zich aanpassen. Wij moeten ons als bewoners aan elkaar aanpassen en samen op zoek gaan naar een middenweg.  Een gemeenschappelijke deler, dat stelde hoogleraar Crul: “Nieuwe medelanders gingen vroeger op in de massa, maar nu er geen echte meerderheid meer is (dit geldt extreem erg voor Amsterdam – JH) moeten we met elkaar de normen en waarden beslissen en het integreren opnieuw uitvinden.” Dat komt allemaal ten goede aan de veiligheid op school.

Scholen stellen grondwet op voor hun school

Dat kunnen bijvoorbeeld mensenrechten zijn. Diverse scholen in Amsterdam en ook in andere plaatsen in Nederland stellen met elkaar een grondwet op voor hun school. Een grondwet waar iedereen zich aan moet houden en waar iedereen elkaar dus ook op mag aanspreken. De Stichting De Vreedzame School helpt scholen om kinderen vanaf groep 7 op te leiden om mediator te worden en bij conflicten onpartijdig tussenbeide te komen. Er wordt kinderen geleerd hoe je goed met conflicten om kunt gaan. Ook de ouders worden er bij betrokken. Zij denken ook mee met de grondwet en de belangrijkste waarden voor de school. Zo leert iedereen om op een gezonde manier met elkaar om te gaan. Doordat je samen de grondwet opstelt, is iedereen het ermee eens en kun je elkaar erop aanspreken.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Veiligheid op school is zeker geen zaak van de docenten alleen, maar ook van de leerlingen en van hun ouders. Door gesprekken te voeren en samen regels op te stellen, krijgt iedereen verantwoordelijkheid. En iedereen denkt na over deze onderwerpen. Op de dag dat ik naar deze conferentie zou gaan, hoorde ik ’s morgens dat er drie scholen in Amsterdam waren ontruimd vanwege bommeldingen. Ik vond dat zo typerend. Gelukkig was er niets aan de hand en was er op de school waar het congres plaatsvond helemaal geen bommelding geweest, maar je schrikt toch. Typisch voor deze dag.

Wil je meer weten over de Vreedzame School? Kijk dan op hun website. Wordt er bij jullie op school ook over de veiligheid gesproken, of zou je liever hebben dat dit onderwerp juist meer op de kaart gezet werd?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven