Wat gaat mama stemmen

Op 12 september is het weer zo ver, we mogen weer naar de stembus toe. Maar wat stem je? Een vraag die veel mensen bezighoudt want er zijn enorm veel zwevende kiezers, ik ben er een van. Nou vind ik persoonlijk stemmen belangrijk, het is een recht waar in het verleden voor gevochten is en het geven van je stem is jouw bijdrage  aan onze democratie. Mijn oma zei altijd: ‘als je niet stemt, dan mag je niet over politiek praten’, en ergens had zij wel gelijk.

Terug naar het hier en nu waar ik met mijn goede voornemen om te stemmen probeer te gaan bepalen wat ik dan moet gaan stemmen. Wat voor mij een belangrijk thema is, is hoe de verschillende partijen denken over zaken die voor (werkende) ouders belangrijk zijn. Zoals de bezuinigingen in de kinderopvang, hoe zij bijvoorbeeld staan tegenover flexibele werktijden en nog zoveel meer.

Nadat ik wat tips uit mijn omgeving heb gekregen en ik heb zitten speuren op internet, ben ik uitgekomen bij de kieswijzer voor werkende ouders. Deze site heeft de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten 20 stellingen voorgeschoteld en hun reacties helder verwerkt in een kieswijzer.  Hieronder staan er 4 genoemd met daarbij beknopt de reacties van de verschillende partijen.

ZZP’ers moeten eenvoudig kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen.
eens: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SGP, SP, VVD
oneens: CU
Wat je met name terugziet in de reacties van de partijen die het eens zijn met deze stelling is dat de regels voor het bijhouden van het aantal uur waarvoor je recht hebt op kinderopvangtoeslag zo eenvoudig mogelijk moet worden gemaakt. Door de regelgeving vallen veel ZZP’ers nu buiten de boot terwijl hun collega’s in loondienst wel recht op de toeslag hebben.
De CU is de enige die het niet eens is met deze stelling. Zij zetten vooral in op betere voorlichting over het aanvragen van de kinderopvangtoeslag door ZZP’ers

Er mag niet verder op de kinderopvang bezuinigd worden.
Eens: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, VVD
Oneens: CU, SGP
Geen mening: SP
De partijen die het eens zijn met deze stelling geven aan dat het belangrijk is dat beide ouders moeten kunnen blijven werken en dat door de bezuinigingen in de kinderopvang de kwaliteit zelfs onder druk is te komen staan. D66, Groenlinks en de VVD willen zelfs bezuinigingen terugdraaien en gaan investeren in de kinderopvang.
De CU en SGP zijn het oneens met deze stelling. De CU wil voor de kinderopvangtoeslag een vermogenstoets invoeren en volgens de SGP is de subsidie ineffectief  (dit schijnt onderzocht te zijn). Zij willen  daarom het hele budget op termijn afbouwen en het geld aan alle ouders geven.

Ouders moeten het verlof rond zwangerschap, kraamtijd en ouderschap zelf naar behoefte kunnen inrichten.
Eens: CDA, CU, D66, PvdA, PvdD, SGP, SP, VVD
Geen mening: GroenLinks
De partijen die het eens zijn met deze stelling geven vooral aan dat ouders het verlof naar eigen behoefte kunnen indelen zodat het beter aansluit bij de persoonlijke behoefte. D66 meldt zelfs dat zij vinden dat ouders onderling verlofdagen moeten kunnen ruilen. Dit zodat vader meer verlof op kan nemen en de moeder korter.
GroenLinks is de enige die aangeeft geen mening over dit onderwerp te hebben. Wel wordt er door hun aangegeven dat ze er geen voorstander van zijn dat zwangerschapsverlof overdraagbaar wordt. Ze willen juist dat het vaderschapsverlof wordt uitgebreid.

Flexibele werktijden zijn hard nodig om de balans tussen werk en zorg voor de kinderen te verbeteren.
Eens: CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP, VVD
Geen mening: SGP
De partijen die het eens zijn met deze stelling geven eigenlijk allemaal aan dat door het invoeren van flexibele werktijden het makkelijker is om het werk en de zorgtaken beter te combineren. Dit kan door thuiswerken te stimuleren en werktijden beter op schooltijden af te stemmen.
De SGP heeft geen mening over dit onderwerp maar meldt dat ze dit vooral een zaak van betrokkenen vinden en dat een cultuurverandering niet vanuit de overheid kan starten.

Wat doe jij?
Uiteraard kan je uitgebreid op de kieswijzer voor werkende ouders alle stellingen teruglezen, alleen de PVV en huidige fractie Brinkman vind je hier niet terug. De PVV stelde geen prijs op medewerking en de huidige fractie Brinkman stelt dit onderwerp niet aan de orde.  Zelf heb ik deze kieswijzer inmiddels gedaan en ik weet nu bijna zeker wat het 12 september gaat worden. Jij ook?

 

1 reactie op “Wat gaat mama stemmen”

 1. Atty van de Brake

  Ik heb de Kieswijzer voor werkende ouders ingevuld en wat schetst mijn verbazing… bovenaan staat de Partij voor de Dieren. 😉

  Vervolgens CDA en op de gedeelde 3e plaats de rode partijen PvdA/GL/SP.

  Ik stem zeker linksig vanuit principe, maar echt duidelijk wordt het niet. Ik heb weliswaar met een zoon van 14 niet meer te maken met kinderopvang, waardoor dat thema weg valt. Kortom: ik weet het nog niet: GL, SP of D66? Wie van de drie?

  Groet,
  Atty

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top