Wisselende schoolresultaten? Of blijven ze achter bij de rest?

Sanne (10 jaar) is een slim meisje, zegt de juf. Toch hebben wij het idee dat ze er niet uit haalt wat er in zit en heeft ze wisselende schoolresultaten. Instructies gaan het ene oor in en het andere uit en ze is nogal dromerig. Ouders maken zich ook zorgen, omdat ze steeds meer met tegenzin naar school gaat.

Vincent zit in groep 3. Hij begint altijd enthousiast aan zijn taakjes, maar maakt nooit iets af. School heeft ons geadviseerd om Vincent te laten doubleren vanwege achterblijvende resultaten, maar is dat nu wel verstandig? Volgens ons heeft hij voldoende capaciteiten om over te gaan.

Wisselende of achterblijvende schoolresultaten? 

De observaties van de leerkracht, de rapporten en de Cito toetsen geven vaak een goed beeld van hoe je kind op school gedijt. Vallen de schoolprestaties echter tegen, mist je kind de goede werkhouding of komt je kind toch niet goed uit de verf dan is dat vaak een reden voor een second opinion. Ook op momenten dat je je afvraagt of doubleren de beste oplossing is, je twijfelt over een type onderwijs of wanneer je kind de overgang maakt van basisschool naar voortgezet onderwijs kan een second opinion meer duidelijkheid geven. Plezier en succes in leren, betekent namelijk plezier op school! En vice versa…!

Wel of niet doubleren? Een second opinion schept duidelijkheid!

Sommige kinderen blijken ‘voldoende’ capaciteiten te hebben, maar zijn bijvoorbeeld snel afgeleid, onrustig en druk in de klas, hebben een traag werktempo of hebben moeite om hun taakjes te plannen en te organiseren.

Intelligentietest

Wisselende schoolresultatenBij een second opinion is een intelligentietest een informatieve tool. Vooral omdat een intelligentietest meer oplevert dan alleen een IQ. Een intelligentietest geeft een overzicht van de sterke en minder sterke kanten van je zoon of dochter. Als je die in beeld hebt, kan je ook beter kijken hoe je de sterke kanten kan benutten om makkelijker om te gaan met minder sterke kanten. Daarnaast wordt tijdens het onderzoek gekeken in hoeverre je kind zijn aandacht voor een korte tijd op een opdracht kan richten, hoe wordt gereageerd op nieuw materiaal, hoe je kind reageert op het maken van fouten, of je kind zeker is van zijn aanpak of juist veel bevestiging zoekt, of je kind doorzettingsvermogen toont, of je kind het overzicht behoudt of dat hij spontaan aan de slag gaat zonder een plan.

Tips en tools

Een intelligentietest in combinatie met een observatie kan nieuwe inzichten bieden en resulteren in een aanpak die je kind weer verder kan helpen. Praktische tips en tools voor in de klas kunnen je kind een houvast geven en helpen om schoolwerk makkelijker uit te voeren. Soms is uitgebreider onderzoek of verdere begeleiding nodig. Daarbij kan je denken aan begeleiding in de vorm van een cursus ter versterking van het zelfvertrouwen, een concentratietraining, consulten ter verbetering van de werkhouding of een workshop om meer inzicht te krijgen in wat je van kinderen op een bepaalde leeftijd kunt verwachten. Lees meer

Wistjedat…
• ze bij de Opvoeddesk kinderen testen tussen de 6 en 17 jaar
• je bij de Opvoeddesk binnen twee weken terecht kan voor een onderzoek
• je een uitgebreide rapportage met de resultaten van het onderzoek ontvangt en praktische tips voor thuis en op school
• de kosten (voor een deel) worden vergoed vanuit de zorgverzekering

Concentreren kan je leren!

Voor het verbeteren van de aandacht en concentratie werkt de Opvoeddesk met een wetenschappelijk bewezen programma: de Cogmed Werkgeheugentraining. De Cogmed training wordt thuis op de computer gevolgd, wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de zorgverzekering, duurt 5 weken en is geschikt vanaf 4 jaar. De Cogmed Werkgeheugen Training kan het gehele jaar gevolgd worden. Indien gewenst ook tijdens de zomermaanden. Zo profiteert je kind optimaal van de training in het nieuwe schooljaar. Lees meer

Meer artikelen van de opvoeddesk lezen? Kijk dan hier

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven