Zorgen geuit over kinderdagverblijven in ons land zo blijkt uit onderzoek Volkskrant

Even geleden was in het nieuws dat er zorgen zijn bij de kinderdagverblijven in ons land. De plek waar ook ik mijn kinderen in vertrouwen achter laat en waar ik de zorg over laat nemen door een aantal dames die ik eigenlijk niet zo heel goed ken.

Zorgen kinderdagverblijven

In het artikel was te lezen dat het er in de kinderdagverblijven niet altijd goed aan toe gaat. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat dat het geval is bij meer dan de helft van de opvangcentra in ons land als het gaat om wijken met hogere inkomens. In wijken met lagere inkomens betreft het zelfs twee derde van de kinderdagverblijven die onderzocht zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veiligheid in het kinderdagverblijf wat te wensen overlaat of het feit dat er te weinig leidsters zijn voor het aantal kinderen dat er is.

kinderdagverblijven

Onderzoek onder 3000 opvanglocaties

Met toezichthouder GGD deed de Volkskrant onderzoek naar ruim drieduizend opvanglocaties in Nederland, wat slechts een kwartis van het totale aantal opvangcentra wat we hier hebben. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst geeft jaarlijks risico-oordelen af. Het is voor ouders zelf namelijk moeilijk te bepalen hoe het met de kwaliteit gesteld is van de opvang waar zij hun eigen kind(eren) onder brengen.

Onder de onderzochte locaties vallen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties. Bij ruim twee op de drie locaties zijn er lichte tot serieuze zorgen geuit.

Lees ook: kinderdagverblijf bemoeit zich teveel met de opvoeding

Risicoprofielen vellen geen oordeel over kwaliteit

Minister Asscher van Sociale Zaken en de GGD vinden dat deze risicoprofielen geen oordeel vellen over de geboden kwaliteit. ‘ Er kunnen juist onjuiste beelden ontstaan over een kinderopvang-locatie’. op zich snap ik dat, maar…

Nu vraag ik mij dus af; als risico’s voor de kinderen met de daarbij behorende serieuze zorgen niks zegt over de kwaliteit van de opvang, wat zegt het dan wel? Mijn kinderen gaan naar een kinderdagverblijf hier om de hoek. Bof ik even dat ze daar dit jaar de Kinderopvang Branchewinnaarsprijs in de wacht gesleept hebben 😉 . Maar goed, deze prijs is binnen gesleept doordat klanten werden uitgenodigd wat vragen te beantwoorden en een cijfer te geven. Natuurlijk mooi dat het dan zo hoog eindigt en wij als klanten zo tevreden zijn, maar mogen we dat dan wel zien als een kwaliteit-meting?

Wanneer weet je of de kinderopvang goed is?

Hoe weten wij wat een echt goede opvang is en wat mogen we verwachten? Wat zijn de zorgwekkende gevallen waarbij het blijkt te schorten aan veiligheid? Wat wordt verstaan onder die veiligheid en moeten wij dat als ouder dan niet weten? Allemaal vragen waar we nu geen antwoord op hebben toch? We worden een soort van gewaarschuwd, maar weten niet waarvoor en moeten er maar van uitgaan dat dit niets zegt over de kwaliteit.

Eisen kinderdagverblijven

Wanneer ik op eigen onderzoek uit ga kom ik erachter dat (zoals logischerwijs verwacht) in de wet is vastgelegd aan welke eisen de kinderopvang en de kinderdagverblijven moeten voldoen. Concreet zijn de hoofdcategorieën:

  • de opvang moet verantwoord zijn
  • opvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind
  • opvang moet voldoen aan een veilige en gezonde omgeving

Zo moet er aandacht zijn voor bepaalde organisatorische factoren zoals bijvoorbeeld het aantal beroepskrachten in verhouding tot het aantal kinderen. En er geldt een taal- en informatieplicht. De voertaal in het kindercentrum moet Nederlands zijn, en kinderdagverblijven zijn verplicht om ons als ouder te informeren over het beleid dat wordt gevoerd.

Lees ook: de voordelen van een kinderoppas aan huis of een kinderdagverblijf

Hoe gaat het er op jouw kinderdagverblijf aan toe?

Al met al denk ik dat ik tevreden mag zijn over de locatie waar mijn kinderen drie dagen per week zijn. Als ik er met mijn ‘niet deskundige blik’ naar kijk denk ik dat er is gedacht aan veiligheid met hekjes en verdere inrichtingseisen. Er zitten geen kleine gevaarlijke onderdelen aan het speelgoed en de slaapplekken zijn voorzien van Aero sleep matrassen en veiligheidshekken. Er staan leidsters naar het aantal kinderen ingedeeld en een extra kindje op de groep wordt afgewezen indien er te weinig leidsters beschikbaar zijn. Daarbij ben ik op de hoogte van het beleid dat gevoerd wordt. En wat ben ik blij dat ze Nederlands spreken!

Ik vraag me af hoe het ondanks de wet en andere dergelijke eisen toch zo kan zijn dat er zoveel zorgen geuit worden.

Maak jij je zorgen over het kinderdagverblijf waar jouw kindje zit? Heb je wel eens iets gesignaleerd waarvan je dacht ‘hé dat klopt niet, of dat voelt niet goed’?

Gebruikte afbeelding via Shutterstock

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven